Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô có đáp án

  • 1786 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đặc điểm động cơ đốt trong trên ô tô?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Động cơ đốt trong trên ô tô được bố trí ở?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Động cơ đốt trong đặt ở trước buồng lái thì:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Động cơ đốt trong đặt ở trong buồng lái:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Động cơ đốt trong bố trí ở đuôi ô tô:

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận