Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy có đáp án

  • 1528 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đặc điểm của động cơ đốt trong dùng cho xe máy là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Động cơ đốt trong dùng cho xe máy không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Động cơ đốt trong trên xe máy bố trí ở:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Động cơ đốt trong đặt ở giữa xe máy:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Động cơ đốt trong đặt lệch về đuôi xe máy:

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận