Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp có đáp án

  • 1085 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp thường là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Đặc điểm động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Máy nông nghiệp sử dụng động cơ đốt trong là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Máy kéo được giới thiệu trong chương trình công nghệ 11 là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận