Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện có đáp án

  • 1020 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Động cơ đốt trong nối gián tiếp máy phát qua:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Động cơ đốt trong nối trực tiếp máy phát :

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Để tạo ra dòng điện có chất lượng cao thì:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Để tần số dòng điện ổn định thì:

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận