Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt có đáp án (Mới nhất)

  • 2374 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Người ta sử dụng hình cắt, mặt cắt trong trường hợp nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Do vật có phần rỗng khi biểu diễn bằng hình chiếu làm cho bản vẽ không rõ ràng, sáng sủa. Do đó phải sử dụng mặt cắt và hình cắt để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong của vật thể.


Câu 2:

Câu 2. Đường bao ngoài của mặt cắt rời vẽ bằng nét:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Mặt cắt rời vẽ ngoài hình chiếu, đường bao ngoài vẽ bằng nét liền đậm.


Câu 3:

Câu 3. Có mấy loại hình cắt?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Có 3 loại hình cắt là: hình cắt toàn bộ, hình cắt một nửa, hình cắt cục bộ.


Câu 4:

Câu 4. Hình cắt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hình cắt là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt.


Câu 5:

Câu 5. Mặt cắt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Mặt cắt là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận