Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo có đáp án

  • 3143 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hình chiếu trục đo có mấy thông số cơ bản?

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là góc trục đo và hệ số biến dạng.


Câu 2:

Thông số cơ bản của hình chiếu trục đo là

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Hình chiếu trục đo có hai thông số cơ bản là: Góc trục đo và hệ số biến dạng.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Chọn đáp án sai: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì đây là góc của hình chiếu trục đo vuông góc đều


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thời
08:27 - 11/11/2021

Đáp án sai