Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh có đáp án (Mới nhất)

  • 207 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hình chiếu trục đo xây dựng bằng phép chiếu song song, hình chiếu vuông góc xây dựng bằng phép chiếu vuông góc, hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.


Câu 2:

Câu 2. Thế nào là mặt tranh?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đáp án A: Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng là mặt tranh nên A đúng.

+ Đáp án B: Mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn là mặt phẳng vật thể nên B sai.

+ Đáp án C: Mặt phẳng đi qua điểm nhìn là mặt phẳng tầm mắt nên C sai.

+ Đáp án D: Do B và C sai nên D sai.


Câu 3:

Câu 3. Mắt người quan sát được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Tâm chiếu chính là mắt người quan sát hay còn gọi là điểm nhìn.


Câu 4:

Câu 4. Có mấy loại hình chiếu phối cảnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 loại hình chiếu phối cảnh: hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ.


Câu 5:

Câu 5. Thế nào là mặt phẳng vật thể?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đáp án A: Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng là mặt tranh nên A sai

+ Đáp án B: Mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn là mặt phẳng vật thể nên B đúng

+ Đáp án C: Mặt phẳng đi qua điểm nhìn là mặt phẳng tầm mắt nên C sai.

+ Đáp án D: Do A và C sai nên D sai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận