Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 9: Bản vẽ cơ khí có đáp án

  • 1967 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm cơ khí là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Nội dung của bản vẽ chi tiết thể hiện:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Công dụng của bản vẽ chi tiết là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Tại sao khi lập bản vẽ chi tiết phải nghiên cứu, đọc tài liệu có liên quan?

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận