Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 14 (có đáp án): Mạch điều khiển tín hiệu

  • 226 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Sự thay đổi trạng thái của tín hiệu đó là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, biến áp có nhiệm vụ:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, Đ1 và C có nhiệm vụ:

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận