Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 (có đáp án): Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

  • 585 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Có mấy phương pháp truyền thông tin?

Xem đáp án

Đáp án: B. Vì đó là truyền trực tuyến và truyền qua không gian.


Câu 3:

Môi trường truyền dẫn:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin qua không gian là:

Xem đáp án

Đáp án: B. Vì điện thoại cố định là truyền trực tuyến.


Câu 5:

Đâu là sơ đồ khối của phần phát thông tin?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Vì đáp án B là sơ đồ khối phần thu thông tin, đáp án C, D là sơ đồ sai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận