Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25 (có đáp án): Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha (Mới nhất)

  • 383 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Máy điện xoay chiều ba pha làm việc với dòng điện:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Máy điện xoay chiều ba pha làm việc với dòng điện xoay chiều 3 pha dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ và lực điện từ.


Câu 2:

Máy điện xoay chiều ba pha làm việc dựa trên nguyên lí:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Máy điện xoay chiều ba pha làm việc với dòng điện xoay chiều 3 pha dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ và lực điện từ.


Câu 3:

Người ta chia máy điện xoay chiều ba pha làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Người ta chia máy điện xoay chiều ba pha làm 2 loại: máy điện tĩnh và máy điện quay.


Câu 4:

Máy điện xoay chiều ba pha có loại nào:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Người ta chia máy điện xoay chiều ba pha làm 2 loại: máy điện tĩnh và máy điện quay.


Câu 5:

Máy điện tĩnh là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Máy điện tĩnh là máy điện khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động như máy biến áp, máy biến dòng. Máy phát điện khi làm việc có bộ phận chuyển động.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận