Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25 (có đáp án): Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

  • 327 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Máy điện xoay chiều ba pha là:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai: máy biến áp ba pha:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Cấu tạo máy biến áp ba pha:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

 Máy biến áp đấu dây kiểu:

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận