Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 (có đáp án): Mạch khuếch đại, mạch tạo xung (Mới nhất)

  • 256 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mạch khuếch đại có chức năng khuwchs đại tín hiệu về mặt:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Mạch khuếch đại là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử để khuếch đại tín hiệu về mặt điện áp, dòng điện, công suất.


Câu 2:

Mạch khuếch đại sử dụng linh kiện nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito rời rác hoặc IC.


Câu 3:

Ulà kí hiệu của:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đầu vào không đảo kí hiệu là UVK nên B sai

+ Đầu ra kí hiệu là Ura nên C sai

+ Do B và C sai nên D cũng sai.

Vậy đáp án A đúng.


Câu 4:

UVK là kí hiệu của:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đầu vào đảo kí hiệu là U nên A sai

+ Đầu ra kí hiệu là Ura nên C sai

+ Do A và C sai nên D cũng sai.

Vậy đáp án B đúng.


Câu 5:

Ura là kí hiệu của:

Xem đáp án

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đầu vào không đảo kí hiệu là UVK nên B sai

+ Đầu vào đảo kí hiệu là U nên A sai

+ Do B và A sai nên D cũng sai.

Vậy đáp án C đúng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận