Trắc nghiệm: Đại từ có đáp án

  • 3991 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Đại từ là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Có mấy loại đại từ chính ? 

Xem đáp án

Đáp án: A

→ Có 2 loại đại từ chính: Đại từ để trỏ và đại từ để hỏi.


Câu 4:

Đại từ “sao, thế nào” là đại từ dùng làm gì? 

Xem đáp án

Đáp án C


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn thế vũ

Bình luận


Bình luận