Trắc nghiệm: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy có đáp án

  • 2686 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Dòng nào không phải là công dụng của dấu chấm lửng?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Dấu chấm phẩy dùng để để: 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Dấu chấm lửng được dùng trong đoạn văn sau có tác dụng gì ?

Thể điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiếc thương ai oán … Lời ca thong thả, trang trọng, trong sáng gợi lên tình người, tình đất nước, trai hiền, gái lịch. 

Xem đáp án

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

G

2 năm trước

Gia Hân

Bình luận


Bình luận