Trắc nghiệm: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm có đáp án

  • 1920 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đề văn biểu cảm bao giờ cũng nêu ra:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Thứ tự đúng các bước làm bài văn biểu cảm là:

Xem đáp án

Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

3 năm trước

Quynh Vu

Bình luận


Bình luận

Vinh Nguyễn
20:01 - 01/11/2021

good

Ảnh đính kèm