Trắc nghiệm: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận có đáp án

  • 3214 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Đề văn nghị luận nêu ra nội dung gì? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Đề văn nghị luận có tính chất gì? 

Xem đáp án

Đáp án: E


Câu 3:

Ý nào không thuộc công việc lập ý cho bài văn nghị luận ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Trong hai cách làm sau đây, cách nào được coi là đúng nhất khi thực hiện bài tập làm văn nghị luận ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Tính chất nào phù hợp nhất với đề bài : “ Đọc sách rất có lợi” ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ánh Nguyễn
18:28 - 21/03/2020

Vấn đề nghị luận của bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta nằm ở vị trí nào

Bé Kẹo
08:42 - 05/05/2020

câu mở đầu bạn nhé