Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế (phần 2)

  • 11436 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhận định nào dưới đây không phải là 4 trụ cột trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/8, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, tri thức và thông tin

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/8, địa lí 11 cơ bản.


Câu 3:

Mạng Internet phát triển đầu tiên ở quốc gia nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/8, địa lí 11 cơ bản.


Câu 4:

Đặc điểm chung của nhóm các nước đang phát triển là

Xem đáp án

Đáp án C.

Đặc điểm chung của nhóm các nước đang phát triển là: GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.


Câu 5:

Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm chung của nhóm các nước kinh tế phát triển?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/6, địa lí 11 cơ bản.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

2 năm trước

VJ Trợ giảng Địa Lí 1

Bình luận


Bình luận

Thanh Liêm
11:45 - 17/11/2021

.

Manhthuong Nguyen
21:56 - 09/11/2022

ơ