Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 (có đáp án): Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Phần 1)

  • 15184 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Diện tích của Trung Quốc đứng sau các quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/86 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Quốc gia Đông Nam Á nào dưới đây không có đường biên giới với Trung Quốc?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II (lược đồ 10.1), SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 3:

Biên giới Trung Quốc với các nước chủ yếu là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/86 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Đồng bằng nào của Trung Quốc nằm ở hạ lưu sông Trường Giang?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II (lược đồ 10.1), SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Các đồng bằng ở miền Đông Trung Quốc theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II (lược đồ 10.1), SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ngô Thị Mỹ Tiên

7 tháng trước

Kha Nguyen

Bình luận


Bình luận