Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 (có đáp án): Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Phần 5)

  • 8735 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ suất gia tăng dân số tư nhiên của Trung Quốc ngày càng giảm là do

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Do thực hiện chính sách dân sô một con triệt để nên tỉ suất gia tăng dân số tư nhiên của Trung Quốc ngày càng giảm và gây nên nhiều hệ lụy về kinh tế - xã hội, đặc biệt là mất cân bằng giới tính.


Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng về thuận lợi của đặc điểm dân cư và xã hội Trung Quốc đối với phát triển kinh tế?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Thuận lợi của đặc điểm dân cư Trung Quốc là:

- Là nước đông dân nhất thế giới đã đem lại nguồn lao động dồi dào.

- Truyền thống lao động cần cù, sáng tạo.

- Trung Quốc chú trọng phát triển giáo dục. Hiện nay, đang tiến hành cải cách giáo dục nâng cao trình độ dân trí cũng như chất lượng nguồn lao động.

- Dân cư Trung Quốc phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở miền Đông và khu vực nông thôn dẫn đến sự phân bố lao động không đều trong cả nước. Đây không phải là thuận lợi của đặc điểm dân cư xã hội Trung Quốc.


Câu 3:

Tiềm năng to lớn về đặc điểm lao động tới phát triển kinh tế - xã hội ở Trung Quốc?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Tiềm năng to lớn về đặc điểm lao động tới phát triển kinh tế- xã hội ở Trung Quốc lao động có truyền thống cần cù, sáng tạo. Đặc điểm này tạo động lực thu hút vốn đầu tư và động lực hát triển nền kinh tế.


Câu 4:

Nhận định nào sau đây không đúng về hậu quả của tư tưởng trọng nam ở Trung Quốc?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Tư tưởng trọng nam trước hết làm mất cân bằng giới tính (tỉ lệ nam nhiều hơn nữ). Điều này cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội:

- Trong tương lai sẽ bị thiếu hụt lao động nữ để phát triển các ngành công nghiệp nhẹ, các ngành kinh tế đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của nữ.

- Tạo ra nhiều vấn đề xã hội như: trong lương lai nhiều nam thanh niên sẽ ế vợ vì tình trạng thừa nam thiếu nữ, hội chứng “tiểu hoàng đế”, suy giảm nòi giống,… Đây là những hậu quả của tư tưởng trọng nam khinh nữ.

- Tạo ra nguồn lao động có sức mạnh không phải là hậu quả của tư tưởng trọng nạm kinh nữ.


Câu 5:

Mặt tiêu cực của chính sách dân số “1 con” ở Trung Quốc là

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Trung Quốc đã tiến hành chính sách dân số triệt để với nội dung: mỗi gia đình chỉ có một con. Chính sách một con được đề ra trong bối cảnh hầu hết các gia đình Trung Quốc vẫn chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, trọng nam khinh nữ kết hợp với sự phát triển của công nghệ nên con người dễ dàng phát hiện và lựa chọn giới tính ngay từ trong bụng mẹ. Điều này dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng ở Trung Quốc (tỉ lệ nam cao hơn nữ).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

1 năm trước

thanh tâm

Bình luận


Bình luận