Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 (có đáp án): Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Phần 7)

  • 7510 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Ngành công nghiệp nào sau đây phát triển mạnh ở Trung Quốc nhờ lực lượng lao động dồi dào?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/92, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Nghành công nghiệp trụ cột trong chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc là

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/92, địa lí 11 cơ bản.


Câu 3:

Cây trồng nào chiếm vị trí quan trọng nhất trong trồng trọt ở Trung Quốc?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/94, địa lí 11 cơ bản.


Câu 4:

Để thu hút vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài, Trung Quốc đã

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/92, địa lí 11 cơ bản.


Câu 5:

Đặc điểm nào dưới đây là thế mạnh tự nhiên quan trọng nhất để miền Tây Trung Quốc phát triển lâm nghiệp và chăn nuôi?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/94, địa lí 11 cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận