Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 (có đáp án): Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Phần 8)

  • 7311 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Trung Quốc có điều kiện thuận lợi nhất để phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/92, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Trung tâm công nghiệp có quy mô lớn ở Trung Quốc là

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/92, địa lí 11 cơ bản.


Câu 3:

Nền công nghiệp Trung Quốc đã có những chuyển đổi nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Nền công nghiệp Trung Quốc đã có chuyển đổi từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường. Đây là xu hướng phát triển của nhiều nước đang phát triển.


Câu 4:

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Trung Quốc trong phát triển kinh tế – xã hội là

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Thu nhập bình quân theo đầu người tăng nhanh. Tăng khoảng 5 lần trong 20 năm, từ 276 USD (1985) lên 1269 USD (2004).


Câu 5:

Các xí nghiệp, nhà máy ở Trung Quốc được chủ động hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm là kết quả của

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Trong quá trình thực hiện chính sách chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường, các nhà máy, xí nghiệp ở Trung Quốc được chủ động trong sản xuất và tiêu thụ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận