Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 (có đáp án): Khu vực Đông Nam Á (Phần 2)

  • 14226 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước Đông Nam Á những năm gần đây chuyển dịch theo hướng

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I (biểu đồ), SGK/102 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 2:

Quốc gia nào ở Đông Nam Á có tỉ trọng khu vực I trong cơ cấu GDP (năm 2004) còn cao?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I (biểu đồ), SGK/102 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Một trong những hướng phát triển công nghiệp của các nước Đông Nam Á hiện nay là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/103 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 4:

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp tăng nhanh và ngày càng trở thành thế mạnh của nhiều nước Đông Nam Á là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/103 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Các nước Đông Nam Á có ngành khai thác dầu khí phát triển nhanh trong những năm gần đây là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/103 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

S

1 năm trước

Sương Nguyễn

Bình luận


Bình luận