Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 (có đáp án): Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

  • 19700 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế?

Xem đáp án

Đáp án D.

Biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế

- Tốc độ gia tăng trao đổi hàng hóa trên thế giới nhanh hơn nhiều so với gia tăng GDP.

- Hình thành tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trong đó, dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, nhất là tài chính - ngân hàng - bảo hiểm…

- Hình thành mạng lưới liên kết tài chính. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.


Câu 2:

Tổ chức nào sau đây chi phối tới 95% hoạt động thương mại thế giới?

Xem đáp án

Đáp án B.

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) với 150 thành viên chi phối tới 95% hoạt động thương mại thế giới.


Câu 3:

Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế giới là

Xem đáp án

Đáp án C.

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) chi phối tới 95% hoạt động thương mại của thế giới và có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại, làm cho nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn.


Câu 4:

Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế, đầu tư nước ngoài ngày càng tăng được biểu hiện ở lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Toàn cầu hóa là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã hội và trong nền kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các tổ chức hay các cá nhân ở góc độ văn hóa, kinh tế... trên quy mô toàn cầu. Đặc biệt trong phạm vi kinh tế, toàn cầu hoá hầu như được dùng để chỉ các tác động của thương mại nói chung và tự do hóa thương mại hay "tự do thương mại" nói riêng -> Đầu tư nước ngoài ngày càng tăng được biểu hiện ở lĩnh vực dịch vụ rất rõ (tài chính, ngân hàng, viễn thông, vận tải,…).


Câu 5:

Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ nổi lên hàng đầu là các hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ nổi lên hàng đầu là các hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.


4.5

Đánh giá trung bình

75%

0%

25%

0%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Tình Ngọc

T

1 năm trước

Trần Thế Uy

s

1 năm trước

súc vật hoàng

mình xin lỗi cho thêm 4 sao nè
P

11 tháng trước

Pthy

Bình luận


Bình luận

Tình Ngọc
21:38 - 27/09/2020

Câu 14 là đáp án b

Ảnh đính kèm

Tình Ngọc
21:39 - 27/09/2020

Câu 14 b đúng

Tình Ngọc
21:41 - 27/09/2020

Cau 15 câu d mới đúng kết quả toàn sai hết

Thành Phát
04:20 - 15/10/2021

14 b mà chọn lại sai
Phát hiện từ năm ngoái mà giờ chưa ai sửa lỗi
Bên vietjack ko quan tâm phản hồi sao

Phat Le
21:32 - 26/10/2021

ủa câu 3 để đáp án C đúng mà sao tick trên câu A