Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế (phần 2)

  • 7983 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đầu tư nước ngoài không tăng nhanh trong ngành nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/10, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Hệ quả nào sau đây không phải là của khu vực hóa kinh tế?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/12, địa lí 11 cơ bản.


Câu 3:

Tính đến tháng 1/2007, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/12, địa lí 11 cơ bản.


Câu 4:

Tiêu cực của quá trình khu vực hóa đòi hỏi các quốc gia là

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/11, địa lí 11 cơ bản.


Câu 5:

WTO là tên viết tắt của tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/12, địa lí 11 cơ bản.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

NTTN

Bình luận


Bình luận