Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 có đáp án (P1)

  • 5321 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Toàn cầu hóa là

Xem đáp án

Đáp án: D. quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt, từ kinh tế đến văn hóa, khoa học,...


Câu 2:

Biểu hiện nào sau đây cho thấy thương mại thế giới phát triển mạnh?

Xem đáp án

Đáp án: D. Tốc độ tăng trưởng của thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế thế giới


Câu 3:

Thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là

Xem đáp án

Đáp án: C. Việt Nam


Câu 4:

Tính đến tháng 1 - 2007, tổ chức thương mại thế giới (WTO) có

Xem đáp án

Đáp án: C. 150 thành viên


Câu 5:

Tổ chức có vai trò lớn trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại, làm cho nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn là

Xem đáp án

Đáp án: C. Tổ chức thương mại thế giới (WTO)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Sơm Phạm

Bình luận


Bình luận