Một số vấn đề mang tính toàn cầu (phần 3)

  • 6178 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Hậu quả của nhiệt độ Trái Đất tăng lên là

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/15, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngọt là

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Nguyên nhân A, B, D liên quan đến đa dạng sinh học; Lượng chất thải công nghiệp chưa được xử lí đưa trực tiếp vào sông hồ, gây ô nhiễm nguồn nước ngọt.


Câu 3:

Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích:

- Hoạt động sản xuất nông nghiệp làm ô nhiễm đất, nước.

- Hoạt động khai thác dầu khí trên biển làm ô nhiễm biển.

- Các hoạt động khai thác rừng qúa mức sẽ làm suy giảm đa dạng sinh vật.

- Các hoạt động sản xuất công nghiệp sẽ tạo ra nhiều khói bụi, khí thải, CO2 làm ô nhiễm không khí.

Như vậy, các hoạt động công nghiệp là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí.


Câu 4:

Nguyên nhân gây nên hiệu ứng nhà kính là do

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Lượng CO2 tăng đáng kể trong khí quyển gây ra hiệu ứng nhà kính, làm cho nhiệt độ Trái Đất tăng lên.


Câu 5:

Việc khai thác quá mức các tài nguyên thiên nhiên là nguyên nhân chính gây ra tình trạng nào?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Việc khai thác quá mức các tài nguyên thiên nhiên là nguyên nhân chính gây ra tình trạng sự suy giảm đa dạng sinh vật, nhiều loài sinh vật bị tuyệt chủng hoặc đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Ví dụ: Đốt rừng, chặt phá rừng quá mức làm thu hẹp diện tích rừng, làm mất nơi cư trú – thức ăn (động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt) của một số loài dấn đến một số loài thực vật giảm đi, động vật thiếu thức ăn (chết đói),…


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Đặng Khương

c

1 năm trước

công hưng

nwngs

Bình luận


Bình luận