Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 4 (có đáp án): Thực hành: Tìm hiểu những vấn đề cơ hội và thách thức

  • 3733 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Nhận định nào là cơ hội của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/17 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 2:

Nhận định nào sau đây là thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/17 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 3:

Nhận định nào sau đây là đúng đối với nước ta khi toàn cầu hóa phát triển mạnh?

Xem đáp án

Giải thích: Nước ta là nước đang phát triển và quá trình toàn cầu hóa là cơ hội để mở cửa hội nhập, thu hút vốn đầu tư – khoa học công nghệ để phát triển kinh tế. Đồng thời, mở rộng thị trường xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới.

Đáp án: A


Câu 4:

Toàn cầu hóa có tác động thế nào đến nước ta?

Xem đáp án

Giải thích: Toàn cầu hóa là cơ hội để mở cửa hội nhập, thu hút vốn đầu tư – khoa học công nghệ để phát triển kinh tế, mở rộng thị trường nhưng đồng thời, nước ta cũng phải cạnh tranh quyết liệt với nền kinh tế của các nước trong khu vực và trên thế giới có nền kinh tế phát triển hơn nước ta như Thái Lan, Xin-ga-po, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Đáp án: B


Câu 5:

Biểu hiện rõ nét nhất của thương mại thế giới phát triển đối với nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Từ năm 2007 nước ta chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Từ khi trở thành thành viên của WTO, ngành ngoại thương của nước ta có những bước đột phá mạnh mẽ, các mặt hàng xuất khẩu của nước ta đã thâm nhập được vào các thị trường khó tính như Nhật, EU, Hoa Kì,…

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận