Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 (có đáp án): Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Phần 3)

  • 13564 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhận định nào biểu hiện rõ nhất vị trí chiến lược của khu vực Tây Nam Á?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Tây Nam Á là khu vực có vị trí địa lí đặc biệt quan trọng, là nơi tiếp giáp của 3 châu lục (Á, Phi và Âu) và giàu có nhất về tài nguyên dầu mỏ, khí đốt; là nơi bất ổn chính trị nhất thế giới hiện nay.

Đáp án: B


Câu 2:

Nguồn tài nguyên quan trọng nhất ở khu vực Tây Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án B.

Nguồn tài nguyên quan trọng nhất ở khu vực Tây Nam Á là dầu mỏ và khí tự nhiên, tập trung quanh vịnh Pec-xich. Nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho khu vực này thường xuyên xảy ra xung đột tộc người, các phe phái,…


Câu 3:

Ở Tây Nam Á, dầu mỏ và khí tự nhiên phân bố chủ yếu ở

Xem đáp án

Đáp án D.

- Địa hình khu vực Tây Nam Á chủ yếu là núi và cao nguyên. Khí hậu mang tính chất nhiệt đới khô.

- Khoáng sản có nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới, phân bố chủ yếu ở đồng bằng Lưỡng Hà, các đồng bằng của bán đảo A-rap và vùng vịnh Pec-xích.


Câu 4:

Phần lớn dân cư khu vực Tây Nam Á theo

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I.1, SGK/29 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 5:

Về mặt tự nhiên, khu vực Tây Nam Á và Trung Á đều

Xem đáp án

Đáp án B.

Về mặt tự nhiên, khu vực Tây Nam Á và Trung Á đều có khí hậu khô hạn, có tiềm năng lớn về dầu mỏ và khí tự nhiên. Nguồn tài nguyên ở khu vực này là một trong những nguyên nhân gây nên sự bất ổn về chính trị, an ninh khu vực do sự tranh chấp. Đồng thời cũng giúp các nước ở đây giàu có, điển hình như Ả-rập Xê-út, Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất,…


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8

2 năm trước

8. Ng Ngọc Hải 11a2

Bình luận


Bình luận