Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Phần 5)

  • 7503 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhận định nào dưới đây không phải nguyên nhân làm cho các nước Châu Phi còn nghèo?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Các nước châu Phi còn nghèo do dân số tăng nhanh, gia tăng tự nhiên còn cao với dân trí thấp, nhiều hủ tục, xung đột triền miên và sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân.


Câu 2:

Nguyên nhân dẫn đến tuổi thọ trung bình của người dân Châu Phi thấp so với các Châu lục khác là do

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tuổi thọ trung bình của người dân Châu Phi thấp so với các Châu lục khác là do các nước châu Phi có trình độ kinh tế kém phát triển, dân số tăng nhanh gây nên những gánh nặng lớn đới với nhiều mặt về kinh tế - xã hội - tài nguyên thiên nhiên và môi trường.


Câu 3:

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến các nước châu Phi còn nghèo và kinh tế kém phát triển là do

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Nguyên nhân quan trọng nhất khiến các nước còn nghèo và kinh tế kém phát triển là do sự thống trị nhiều thế kỉ của chủ nghĩa thực dân. Ngoài ra còn do các cuộc xung đột sắc tộc, sự yếu kém trong quản lí đất nước của nhiều quốc gia châu Phi non trẻ, trình độ dân trí thấp,…


Câu 4:

Nhận định nào sau đây không phải nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của châu Phi?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Nguyên nhân kìm hãm sự phát triển châu Phi là: Hậu quả của sự thống trị lâu dài chủ nghĩa thực dân, xung đột, chính phủ yếu kém và trình độ dân trí thấp,…


Câu 5:

Nhận định nào dưới đây không phải vấn đề đã và đang đe dọa cuộc sống của người dân châu Phi hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục chưa được xóa bỏ, xung đột sắc tộc, đói nghèo, bệnh tật đã và đàn đe dọa cuộc sống của hàng trăm triệu người châu phi là những thách thức lớn đối với châu lục này.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Phước Nguyễn

Bình luận


Bình luận