Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Phần 8)

  • 6242 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tây Nam Á nằm ở vị trí cầu nối giữa ba châu lục nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Tây Nam Á có vị trí nằm ở Tây Nam châu Á, tiếp giáp 3 châu lục: Á, Âu, Phi.


Câu 2:

Khu vực Tây Nam Á không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/28, địa lí 11 cơ bản.


Câu 3:

Đặc điểm nổi bật về xã hội của khu vực Tây Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/29, địa lí 11 cơ bản.


Câu 4:

Để trồng bông và cây công nghiệp ở khu vực Trung Á cần giải quyết vấn đề nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/30, địa lí 11 cơ bản.


Câu 5:

Đặc điểm khí hậu nổi bật ở Trung Á là

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/28, địa lí 11 cơ bản.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Luna Nguyễn

Bình luận


Bình luận