Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Phần 9)

  • 6522 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nguyên nhân nào khiến cho tình trạng nghèo đói ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á ngày càng tăng?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Sự tham gia của những lực lượng khủng bố và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài đã khiến cho tình trạng nghèo đói ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á ngày càng tăng.


Câu 2:

Điểm giống nhau về điều kiện tự nhiên của khu vực Tây Nam Á và Trung Á là

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Khu vực Tây Nam Á và Trung Á nằm trong đới khí hậu cận nhiệt, áp cao chí tuyến thống trị quanh năm, lại có dòng biển lạnh chạy qua nên đều có khí hậu khô hạn, hình thành nhiều hoang mạc.


Câu 3:

Nguyên nhân sâu xa gây nên tình trạng mất ổn định của khu vực Tây Nam Á và Trung Á là

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Nguyên nhân sâu xa gây nên tình trạng mất ổn định của khu vực Tây Nam Á và Trung Á là dầu mỏ và vị trí địa chính trị quan trọng.


Câu 4:

Dầu mỏ, nguồn tài nguyên quan trọng của Tây Nam Á tập trung chủ yếu ở khu vực nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Tây Nam Á tiếp giáp với 3 châu lục (Châu Á, Châu Âu, Châu Phi), tiếp giáp với 2 lục địa (Lục địa Á – Âu, Lục địa Phi), là nơi án ngữ đường giao thông từ Ấn Độ Dương sang Đại Tây Dương và là khu vực có dầu mỏ ở nhiều nơi nhưng tập trung nhiều ở vùng Vịnh Péc-xích.


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây của khu vực Trung Á mà khu vực Tây Nam Á không có?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích:

- Cả hai khu vực Trung Á và Tây Nam Á đều có vị trí địa – chính trị chiến lược, tài nguyên dầu mỏ giàu có, chịu ảnh hưởng sâu rộng của đạo Hồi.

- Về vị trí tiếp giác với Trung Á nằm sâu trong nội địa, bốn mặt đều giáp đất liền; Tây Nam Á nằm trên bán đảo A-ráp, tiếp giáp biển Địa Trung Hải, biển Đỏ, Ấn Độ Dương và vịnh Pecxich. Đây là điểm khác biệt giữa 2 khu vực.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Luna Nguyễn

Bình luận


Bình luận