Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 (có đáp án): Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Phần 3)

  • 11267 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Các nông sản chính của khu vực phía Đông Hoa Kì là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Chú ý bảng chú giải ở hình 6.6, ta thấy các nông sản chính của khu vực phía Đông Hoa Kì là cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.

Đáp án: A


Câu 2:

Các nông sản chính ở các bang phía Bắc, khu vực trung tâm Hoa Kì là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Chú ý bảng chú giải ở hình 6.6, ta thấy các nông sản chính ở các bang phía Bắc, khu vực trung tâm Hoa Kì là lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.

Đáp án: B


Câu 3:

Các nông sản chính ở các bang ở giữa, khu vực trung tâm Hoa Kì là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Chú ý bảng chú giải ở hình 6.6, ta thấy các nông sản chính ở các bang ở giữa, khu vực trung tâm Hoa Kì là ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.

Đáp án: C


Câu 4:

Các nông sản chính ở các bang phía Nam, khu vực trung tâm Hoa Kì là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Chú ý bảng chú giải ở hình 6.6, ta thấy các nông sản chính ở các bang phía Nam, khu vực trung tâm Hoa Kì là lúa gạo và cây ăn quả nhiệt đới.

Đáp án: D


Câu 5:

Các nông sản chính ở khu vực phía Tây Hoa Kì là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Chú ý bảng chú giải ở hình 6.6, ta thấy các nông sản chính ở khu vực phía Tây Hoa Kì là lúa gạo, cây ăn quả nhiệt đới.

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thanh Mai

Đáp án đúnggg

Bình luận


Bình luận