Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 (có đáp án): Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Phần 6)

  • 6684 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chiếm tỉ trọng cao nhất trong giá trị hàng xuất khẩu công nghiệp của Hoa Kì là sản phẩm của ngành

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/42, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Cơ cấu nông nghiệp Hoa Kì đang chuyển dịch theo hướng

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/41, địa lí 11 cơ bản.


Câu 3:

Trong ngành công nghiệp, Hoa Kì đứng thứ nhất thế giới về

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/42, địa lí 11 cơ bản.


Câu 4:

Sản xuất công nghiệp Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/42, địa lí 11 cơ bản.


Câu 5:

Nhận định nào sau đây đúng với sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản lượng ngành công nghiệp Hoa Kì?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/42, địa lí 11 cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

chu đỗ minh tuân
17:10 - 22/12/2021

Câu 3:B

Trần Thủy Minh
10:07 - 14/12/2022

câu 3 phải là phốt phát, môlipden chứ ạ