Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 (có đáp án): Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Phần 7)

  • 6749 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư Hoa Kì?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Dân nhập cư chủ yếu có nguồn gốc Châu Âu nên B sai.


Câu 2:

Thành phố nào dưới đây đông dân nhất ở Hoa Kì?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Thành phố đông dân nhất của Hoa Kì là Niu Iooc với số dân trên 8 triệu người.


Câu 3:

Yếu tố tự nhiên nào vừa là khó khăn, nhưng đồng thời cũng là thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của Hoa Kì?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Lãnh thổ rộng lớn tạo điều kiện cho Hoa Kì có thể phát triển đa dạng các ngành kinh tế do tự nhiên phân hóa đa dạng, có nhiều vùng chuyên canh, chuyên môn hóa. Tuy vậy, lãnh thổ rộng lớn khiến khó quản lí trong quản lí và cân bằng phát triển.


Câu 4:

Nhập cư tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của Hoa Kì nhờ lợi thế lớn nhất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Dân nhập cư tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của Hoa Kì nhờ lợi thế lớn nhất là nguồn lao động có chất lượng, Hoa Kì không mất chi phí đào tạo, nuôi dưỡng.


Câu 5:

Vị trí địa lý của Hoa Kì về phía Đông thuận lợi giao lưu với các nước khu vực nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Phía đông Hoa Kì là khu vực châu Âu, châu Phi nên vị trí địa lý của Hoa Kì về phía Đông thuận lợi giao lưu với các nước này.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận

Phong Nguyễn
23:49 - 30/11/2021

Câu 6 đáp án sai ạ

Bùi Khương Hải Lâm
21:17 - 09/12/2021

câu 15 giải thích cho đáp án D đúng nhưng đáp án chọn B :D

05. Phạm Phương Duy 10A1
19:37 - 03/01/2023

Câu 6 đáp án D ạ