Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 (có đáp án): Liên minh Châu Âu (Phần 2)

  • 9787 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/51 – 52 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Tự do di chuyển bao gồm có

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/51 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 3:

Tự do lưu thông hàng hóa là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/51 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 4:

Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU sẽ

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/52 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 5:

Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp Công nghiệp hàng không E-bớt (Airbus) gồm có

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/52 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hoàng Thiên Thảo

Bình luận


Bình luận

đinh hoàng chương
23:11 - 04/12/2020

câu 12 là Ma-xtrich nhé

Thúy Quang
21:12 - 26/12/2020

câu 11D chứ

Thúy Quang
21:13 - 26/12/2020

13c

Nguyễn Thanh Bình
16:30 - 29/12/2020

đáp án sai hết lượt r

Naa
15:22 - 03/01/2021

11D chứ nhỉ ....