Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 (có đáp án): Liên minh Châu Âu (Phần 3)

  • 7194 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/51 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là tăng thêm tiềm lực kinh tế và khả năng cạnh tranh kinh tế của toàn khối với các khối kinh, các quốc cường quốc kinh tế (Nhật, Hoa Kì,…) trên thế giới.

Đáp án: D


Câu 3:

Khó khăn của EU khi sử dụng đồng tiền chung là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Việc sử dụng chung đồng tiền chung Ơ-rô có tác dụng nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu, xóa bỏ những rủi ro khi chuyển tiền tệ, đơn giản hóa công tác kế toán,… nhưng cùng gây nên tình trạng giá các sản phẩm hàng tiêu dùng tăng cao, dần dần dẫn tới lạm phát.

Đáp án: D


Câu 4:

Cho bảng số liệu:

Tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014 (Đơn vị: %)

Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời câu hỏi : Để thể hiện được tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới, biểu đồ thích hợp là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài, ta thấy biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014.

Đáp án: C


Câu 5:

Dựa vào bảng số liệu tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014 (câu 4), trả lời câu hỏi : Khi vẽ hai biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014 thì bán kính hình tròn

Xem đáp án

Hướng dẫn: Khi vẽ hai biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014 thì bán kính hình tròn bằng nhau do chỉ có một mốc năm (năm 2014) và hai đối tượng không liên quan đến nhau (dân số và GDP).

Đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thanh Mai

Bình luận


Bình luận

ngân tạ
19:35 - 16/12/2020

quá nhiều đáp án sai =)))

Thiên Yết Nguyễn
05:28 - 09/01/2021

9B

Mai Mạnh Duy
22:23 - 04/12/2021

Câu 8: Đáp án là A

Mai Mạnh Duy
22:25 - 04/12/2021

Câu 10: Đáp án là D

Nam Việt
10:19 - 06/01/2022

12D