Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 (có đáp án): Liên minh Châu Âu (Phần 4)

  • 4754 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Năm 1967, Cộng đồng châu Âu được thành lập trên cơ sở hợp nhất của những tổ chức nào?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Năm 1967, Cộng đồng châu Âu được thành lập trên cơ cở thống nhất 3 tổ chức: Cộng đồng Than và Thép châu Âu, Cộng đồng nguyên tử châu Âu và Cộng đồng kinh tế châu Âu thành cộng đồng châu Âu (EC).


Câu 2:

Gây trở ngại lớn nhất cho việc phát triển của EU là sự khác biệt về

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Gây trở ngại lớn nhất cho việc phát triển của EU là sự khác biệt về trình độ phát triển của các nước trong khu vực Liên minh châu Âu (sự chênh lệch này diễn ra giữa các nước Đông – Tây – Nam – Bắc Âu).


Câu 3:

Khu vực kinh tế nào dẫn đầu thế giới về thương mại hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: EU là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới, vượt lên trên cả Hoa Kì và Nhật Bản.


Câu 4:

Nhiều vấn đề về kinh tế và chính trị ở các quốc gia châu Âu không phải do

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Hiện nay, nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế và chính trị không phải do chính phủ của các quốc gia thành viên đưa ra mà do các cơ quan của EU quyết định (Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu, Hội đồng bộ trưởng EU, Ủy ban Liên minh châu Âu).


Câu 5:

Thị trường chung châu Âu đảm bảo quyền tự do lưu thông cho các nước thành viên về

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Thị trường chung châu Âu được hình thành, đảm bảo quyền tự do lưu thông hàng hóa, con người, dịch vụ và tiền vốn cho các nước thành viên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận