Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 (có đáp án): Liên Bang Nga (Phần 1)

  • 25652 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 21 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây thể hiện rõ nhất LB Nga là một đất nước rộng lớn?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/61 – 62 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Liên bang Nga giáp với các đại dương nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/61 – 62 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây đúng với phần phía Tây của LB Nga?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/62 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây là không đúng với phần phía Đông của LB Nga?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/62 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 5:

Biển Ban-tích, biển đen và biển Ca-xpi nằm ở phía

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/62 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyen Linh

k

3 năm trước

kenvin hoàn

hay
L

1 năm trước

Lê Tuấn

Ok
N

1 năm trước

Ngọc Bích

Bình luận


Bình luận

Phạm Lan Anh
13:25 - 03/02/2021

mk ntn ạ