Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 (có đáp án): Liên Bang Nga (Phần 3)

  • 14373 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Cho bảng số liệu:

GDP của LB Nga qua các năm (Đơn vị: tỉ USD)

Dựa vào bảng số liệu, trả lời câu hỏi : Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện GDP của LB Nga giai đoạn 1990 - 2015 là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu của đề bài, ta thấy biểu đồ cột là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện GDP của LB Nga giai đoạn 1990 – 2015.

Đáp án: B


Câu 2:

Dựa vào bảng số liệu GDP của LB Nga qua các năm (câu 1), trả lời câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng với bảng số liệu?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét sau:

- Nhìn chung GDP của Liên Bang Nga tăng qua các năm và tăng thêm 358,7 tỉ USD nhưng không ổn định.

- Giai đoạn 1990 – 2000, GDP giảm (giảm 707,6 tỉ USD) và giai đoạn 2000 – 2010 tăng mạnh (tăng 1265,2 tỉ USD); giai đoạn 2010 – 2015 giảm nhẹ (giảm 198,9 tỉ USD).

Đáp án: C


Câu 3:

Dựa vào bảng số liệu GDP của LB Nga qua các năm (câu 1), trả lời câu hỏi: Một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho GDP của LB Nga giảm trong giai đoạn 1990 – 2000 là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Nguyên nhân làm cho GDP của LB Nga giảm trong giai đoạn 1990 – 2000 là do Liên Xô bị tan rã nên tốc độ tăng trưởng GDP âm, sản lượng các ngành kinh tế giảm mạnh, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn,…

Đáp án: D


Câu 4:

Dựa vào bảng số liệu GDP của LB Nga qua các năm (câu 1), trả lời câu hỏi: Nguyên nhân cơ bản làm cho GDP của LB Nga tăng nhanh trong giai đoạn 2000 – 2015 là do

Xem đáp án

Hướng dẫn: Sau năm 2000, Liên Bang Nga bước vào thời kì mới với chiến lược, đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường mới, mở rộng ngoại giao,…

Đáp án: A


Câu 5:

Dựa vào bảng số liệu GDP của LB Nga qua các năm (câu 1), trả lời câu hỏi: Một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho GDP của LB Nga năm 2015 giảm là do

Xem đáp án

Hướng dẫn: Từ sau năm 2015, GDP của Liên Bang Nga giảm chủ yếu là do giá các mặt hàng của Liên Bang Nga có sức cạnh tranh thấp, giá trên thị trường giảm mạnh nên các mặt hàng chủ lực của Liên Bang Nga bị sụt giảm làm cho GDP cũng giảm đáng kể.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận