Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 (có đáp án): Liên Bang Nga (Phần 5)

  • 10805 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhận xét nào đúng nhất về sự phân bố dân cư của nước Nga?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Dân cư ở Liên bang Nga phân bố chủ yếu ở phía tây và nam, thưa thớt ở phía đông và bắc. Do phía đông và bắc có khí hậu khắc nghiệt, băng tuyết bao phủ nhiều ngày trong năm gây khó khăn cho các hoạt động sản xuất công – nông, sinh hoạt,…


Câu 2:

Liên bang Nga không giáp với biển nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Liên bang Nga giáp với các biển sau: biển Ban Tích, biển Đen và biển Caxpi.


Câu 3:

Thế mạnh nổi bật ở phần lãnh thổ phía tây Liên Bang Nga là

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Lãnh thổ phía Tây Liên Bang Nga đại bộ phận là đồng bằng: đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Xibia -> thuận lợi cho phát triển sản xuất lương thực, đây là thế mạnh nổi bật của vùng Tây Liên Bang Nga.


Câu 4:

Hệ thống sông nào sau đây có giá trị về thủy điện và giao thông lớn nhất Liên Bang Nga?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Khai thác thông tin phần điều kiện tự nhiên. Các con sông có giá trị về thủy điện và giao thông lớn nhất Liên Bang Nga giảm dần là: Sông Ê-nit-xây, sông Ô-bi, sông Lê-na


Câu 5:

Liên bang Nga có đường biên giới dài khoảng

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Liên Bang Nga có đường biên giới dài gần bằng đường xích đạo, tương đương khoảng 40 000 km.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận