Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 9 (có đáp án): Nhật Bản (Phần 5)

  • 10375 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Giai đoạn nào của nền kinh tế Nhật Bản được coi là “Thần kì Nhật Bản”?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/77, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1952, nền kinh tế Nhật Bản

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/77, địa lí 11 cơ bản.


Câu 3:

Đặc điểm phân bố dân cư của Nhật Bản là

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Do phần lãnh thổ phía Bắc có khí hậu khắc nghiệt hơn nên dân cư Nhật Bản tập trung ở các thành phố ven biển phía Nam.


Câu 4:

Mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết là đặc điểm khí hậu của vùng khí hậu nào dưới đây của Nhật Bản?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Phần phía bắc Nhật Bản nằm gần cực hơn, chịu ảnh hưởng của gió mùa nên: Mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết.


Câu 5:

Các đảo của Nhật Bản từ Nam lên Bắc là

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Các đảo của Nhật Bản từ Nam lên Bắc là: Đảo Kiuxiu, đảo Xicôcư, đảo Hônsu, đảo Hôcaiđô (Quan sát lược đồ tự nhiên Nhật Bản, SGK/75, địa lí 11 cơ bản).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận