Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 9 (có đáp án): Nhật Bản (Phần 9)

  • 8570 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Nông nghiệp giữ vị trí thứ yếu trong nền kinh tế, vì: diện tích đất nông nghiệp nhỏ (chưa đầy 14% lãnh thổ) và ngày càng bị thu hẹp.


Câu 2:

Vì sao đánh bắt hải sản được coi là ngành quan trọng của Nhật Bản?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Do vị trí địa lý nằm ở nơi có sự gặp nhau của dòng biển lạnh, nóng, Nhật Bản có nhiều ngư trường với nhiều loài cá. Mặt khác, cá là thực phẩm chính. Trong thực đơn của người Nhật nên đánh bắt hải sản được coi là ngành quan trọng để khai thác nguồn thủy hải sản, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.


Câu 3:

Đặc tính cần cù, có tinh thần trách nhiệm rất cao, coi trọng giáo dục, ý thức đổi mới của người lao động

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Đặc tính cần cù, có tinh thần trách nhiệm rất cao, coi trọng giáo dục, ý thức đổi mới của người lao động là nhân tố quan trọng hàng đầu thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển.


Câu 4:

Biểu hiện chứng tỏ Nhật Bản là nước có nền công nghiệp phát triển cao là

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Biểu hiện chứng tỏ Nhật Bản là nước có nền công nghiệp phát triển cao là: Giá trị sản lượng công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Hoa Kì, nhiều ngành công nghiệp có vị trí cao trên thế giới như sản xuất điện tử, công nghiệp chế tạo,...


Câu 5:

Diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm không phải do

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm không phải do: Mức tiêu thụ gạo trên đầu người giảm và năng suất lúa ngày càng cao.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

TEAM OP EDM
10:31 - 17/05/2023

5. D