Trắc nghiệm Địa lí 11 Hợp chủng quốc Hoa Kì - kinh tế (có đáp án) (P4)

  • 4781 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Ý nào sau đây không đúng với nông nghiệp của Hoa Kì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Căn cứ vào hình 6.7 Các trung tâm công nghiệp chính của Hoa Kì (trang 46 SGK, trả lời câu hỏi sau:

Các trung tâm công nghiệp có quy mô rất lớn ở Hoa Kì là

Xem đáp án

Đáp án C


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyen Thuy Linh

🛵🏐🦦😂🛵😃🛵😬🦦😉🫶

Bình luận


Bình luận