Trắc nghiệm Địa Lí 11 Hợp Chủng quốc Hoa kì - Tự nhiên và dân cư (có đáp án) (phần 2)

  • 6132 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Vùng phía Đông của phần lãnh thổ Hoa Kì ở Trung tâm Bắc Mĩ gồm dãy núi già A-pa-lat và

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Ý nào sau đây không đúng với dãy núi A-pa-lat?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

A-pa-lat là dãy núi

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận