Trắc nghiệm Địa lí 11 Nhật Bản - Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế (P1)

  • 3353 lượt thi

  • 53 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Nhật Bản đứng thứ hai thế giới về

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Nhật Bản không phải đứng thứ hai thế giới về

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận