Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế (P1)

  • 8558 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

EU (European Union) là tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức

Xem đáp án

Chọn B

Giải thích: EU (European Union) là tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức Liên minh châu Âu.


Câu 2:

Liên minh châu Âu (EU) được thành lập vào năm

Xem đáp án

Chọn C

Giải thích: Liên minh châu Âu (EU) được thành lập vào năm 1957.


Câu 3:

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây được thành lập vào năm 1957?

Xem đáp án

Chọn B

Giải thích: Liên minh châu Âu là tổ chức liên kết kinh tế khu vực được thành lập vào năm 1957.


Câu 4:

Nước nào sau đây không phải là thành viên của Liên minh châu Âu (EU)?

Xem đáp án

Chọn D

Giải thích: Na Uy không phải là thành viên của Liên minh châu Âu (EU).


Câu 5:

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có số thành viên đông nhất là

Xem đáp án

Chọn C

Giải thích: Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có số thành viên đông nhất là Liên minh châu Âu (EU).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hiền Lê thị
15:33 - 27/10/2022

Câu 5 APEC mà

Hiền Lê thị
15:33 - 27/10/2022

Mình nhầm😂