Trắc nghiệm Địa lí 12 CTST Bài 26. Phát triển kinh tế – xã hội ở Đồng bằng sông Hồng có đáp án

  • 43 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tỉnh nào sau đây thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án

Chọn D

Đồng bằng sông Hồng bao gồm 2 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng và 9 tỉnh: Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Diện tích của vùng là 21,3 nghìn km2 (năm 2021).


Câu 2:

Vùng nào nước ta có dân số đông nhất?

Xem đáp án

Chọn C

Đồng bằng sông Hồng có số dân đông nhất cả nước. Năm 2021, số dân của vùng là 23,2 triệu người, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,07%.


Câu 3:

Vùng nào nước ta có mật độ dân số lớn nhất?

Xem đáp án

Chọn C

Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất cả nước, năm 2021 là 1 091 người/km2, gấp 3,7 lần so với trung bình cả nước.


Câu 4:

Vùng Đồng bắng sông Hồng tiếp giáp với quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Vùng giáp với nước láng giềng Trung Quốc, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Vùng có Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.


Câu 5:

Ở vùng Đồng bằng sông Hồng, khoáng sản than tập trung chủ yếu ở tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Vùng có một số loại khoáng sản có giá trị để phát triển công nghiệp. Than có trữ lượng lớn nhất, chiếm trên 90% trữ lượng than cả nước. Than đá phân bố ở Quảng Ninh, than nâu ở các tỉnh phía nam của vùng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận