Trắc nghiệm Địa lí 12 CTST Bài 27. Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ có đáp án

  • 43 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Loại khoáng sản nào sau đây có trữ lượng lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án

Chọn A

Khoáng sản có trữ lượng lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ là sắt (Thạch Khê - Hà Tĩnh).


Câu 2:

Vùng đồi trước núi ở Bắc Trung Bộ có các thế mạnh nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Vùng đồi trước núi ở vùng Bắc Trung Bộ có thế mạnh về chăn nuôi đại gia súc trên các đồng cỏ, cánh rừng. Đồng thời, diện tích đất bazan tuy nhỏ nhưng khá màu mỡ là cơ sở hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm. Cà Phê (Tây Nghệ An, Quảng Trị), cao su, hồ tiêu (Quảng Bình, Quảng Trị), chè ở Tây Nghệ An.


Câu 3:

Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển lâm nghiệp ở Bắc Trung Bộ không phải là

Xem đáp án

Chọn C

Phát triển lâm nghiệp ở Bắc Trung Bộ Việc có ý nghĩa về mặt kinh tế (cung cấp gỗ cho các ngành công nghiệp), bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã, giữ gìn nguồn gen. Đồng thời, hạn chế tác hại của các cơn lũ (hạn chế xói mòn sạt lở đất), rừng ven biển có tác dụng chắn gió bão, cát bay vào các đồng ruộng -> góp phần bảo vệ đất nông nghiệp.


Câu 4:

Tiềm năng khoáng sản của Bắc Trung Bộ đứng sau vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Tiềm năng khoáng sản của Bắc Trung Bộ đứng sau vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với một số khoáng sản có trữ lượng lớn như sắt và crôm (chiếm 60% trữ lượng cả nước) và một số tài nguyên khoáng sản khác như crômit, thiếc, titan, cao lanh, đá quý, magan,…


Câu 5:

Ý nghĩa nào sau đây không phải của đường Hồ Chí Minh ở Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án

Chọn C

Ý nghĩa của đường Hồ Chí Minh ở Bắc Trung Bộ là thúc đẩy sự phát triển của các huyện phía tây, góp phần phân bố lại dân cư, lao động và tạo điều kiện hình thành mạng lưới đô thị mới ở vùng Bắc Trung Bộ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận