Trắc nghiệm Địa lí 12 KNTT Bài 24. Phát triển kinh tế – xã hội ở Đồng bằng sông Hồng có đáp án

  • 63 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vùng nào nước ta có mật độ dân số lớn nhất?

Xem đáp án

Chọn C

Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất cả nước, năm 2021 là 1 091 người/km2, gấp 3,7 lần so với trung bình cả nước.


Câu 2:

Vùng Đồng bắng sông Hồng tiếp giáp với quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Vùng giáp với nước láng giềng Trung Quốc, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Vùng có Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.


Câu 3:

Ở nước ta, vùng nào sau đây có trữ lượng than lớn nhất cả nước?

Xem đáp án

Chọn B

Vùng Đồng bằng sông Hồng có trữ lượng than lớn nhất, chiếm trên 90% trữ lượng than cả nước. Than đá phân bố ở Quảng Ninh, than nâu ở các tỉnh phía nam của vùng.


Câu 4:

Đất đai ở vùng Đồng bằng sông Hồng thuận lợi hình thành vùng chuyên canh

Xem đáp án

Chọn A

Phần lớn diện tích của vùng là địa hình đồng bằng được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, có đất phù sa màu mỡ thuận lợi để quy hoạch vùng chuyên canh cây lương thực, thực phẩm.


Câu 5:

Ở vùng Đồng bằng sông Hồng, khoáng sản than tập trung chủ yếu ở tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Vùng có một số loại khoáng sản có giá trị để phát triển công nghiệp. Than có trữ lượng lớn nhất, chiếm trên 90% trữ lượng than cả nước. Than đá phân bố ở Quảng Ninh, than nâu ở các tỉnh phía nam của vùng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận